Bottom of screen, Miami trades Kaddo to Tenn for Taylor Thompson and one of Miami's 7 th round pick